Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

  

HISTORIA

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka” rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2014 r.

Powstanie Stowarzyszenia jest odpowiedzią na brak poszanowania i postrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet i matek, oraz ochrony i respektowania praw dziecka wychowywanego w środowisku rodzinnym, rodziny pełnej i niepełnej.

  

MISJA

Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy kobietom i matkom, ze szczególnym uwzględnieniem najwyżej pojętego dobra dziecka, poprzez  przeciwdziałanie patologiom społecznym, szczególnie dyskryminacji kobiet i stosowania wobec nich przemocy.

  

CELE

Cele i formy działania Stowarzyszenia zostały określone w statucie Stowarzyszenia.

Głównym celem Stowarzyszenia jest stosowanie działań na rzecz uzyskania w stosunku do kobiet i matek zasady równego traktowania w prawie i praktyce jego stosowania, w rodzinie, życiu społecznym i politycznym.  

Stowarzyszenie ma na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenie warunków do  zwiększenia aktywności kobiet i matek w sferze społecznej, ekonomicznej i politycznej. Pragnie budować społeczeństwo obywatelskie, poprzez prowadzenie dialogu z organami władzy publicznej oraz instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dostępem do wymiaru sprawiedliwości, działaniami na rzecz dzieci oraz równego statusu kobiet i mężczyzn.

 

SIEDZIBA

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wyszkowie, przy ul. Świętojańskiej 82A.

W Stowarzyszeniu można m. in. uzyskać pomoc w zakresie porad prawnych i psychologicznych oraz innej pomocy specjalistycznej, przygotowania i pisania pism procesowych, przygotowania pism do urzędów bądź organów administracji, towarzyszenia kobietom i matkom w rozprawach sądowych, kontaktach z ojcem dziecka, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości.

 

Osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia, niezależnie od rodzaju pomocy, jakiej potrzebują są przyjmowane przez osobę pierwszego kontaktu w celu zdiagnozowania występującego problemu oraz ustalenia formy pomocy indywidualnej bądź grupowej i wskazania specjalisty: prawnika, psychologa, specjalisty pracy z rodziną, mediatora, pracownika socjalnego, i innych.